回复Api V2

回Api V2 首页

scope具体见target的文档,target指回复所依附的产品对象名称

获取回复列表GET/v2/target/:id/comments
新发回复POST/v2/target/:id/comments
获取单条回复GET/v2/target/:id/comment/:id
删除回复DELETE/v2/target/:id/comment/:id

回复 Comment

{
  "id": "48297785",
  "created": "2012-08-20 18":09":47",
  "content": "Hello world!",
  "author": User
}

获取回复列表

GET https://api.douban.com/v2/target/:id/comments

返回:

{
  "start": 0,
  "count": 10,
  "total": 30,
  "comments" : [Comment, ]
}

新发讨论

POST https://api.douban.com/v2/target/:id/comments

请求参数

参数含义备注
content回复内容必传

返回201,新创建的Comment

获取单条回复

GET https://api.douban.com/v2/target/:id/comment/:id

返回Comment

删除回复

DELETE https://api.douban.com/v2/target/:id/comment/:id

回Api V2 首页